parallax background

Wat wij doen

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT

Wat wij doen

NAAR MOGELIJKE OORZAKEN VAN DE PROBLEMATIEK

Psychologisch Onderzoek


Psychologisch onderzoek wordt verricht ten einde aanknopingspunten te verzamelen voor de behandeling. Indien er vanuit het intake -gesprek, de ontwikkelingsanamnese, gesprekken met ouders, kind/ jeugdige en school, voldoende aanknopingspunten liggen voor behandeling, volgt er geen psychologisch onderzoek en wordt direct met de behandeling gestart.

GERICHT OP DE PROBLEMATIEK EN DE OMGEVINGSFACTOREN

Individuele Behandeling


In de individuele behandeling wordt gebruik gemaakt van o.a. cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapie (ACT), EMDR en probleemoplossingsgerichte behandeling. Er wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van het kind. Ouders worden zo veel mogelijk betrokken bij de behandeling. Er vindt tussentijds evaluatie plaats ten einde zicht te houden op de voortgang van de behandeling.

BIJ OPVOEDINGSVRAGEN VAN OUDERS

Opvoed- ondersteuning


Veel ouders worstelen met het opvoeden van hun kinderen; ze voelen zich onzeker en reageren naar hun kind op een manier die ze eigenlijk niet willen. Opvoedondersteuning is er op gericht ouders bewuster en meer zelfverzekerd te laten reageren naar hun kinderen waardoor er minder stress ontstaat en kinderen een vertrouwensband met hun ouders kunnen opbouwen, die als basis dient voor een gezonde ontwikkeling naar volwassenheid. Bij de opvoedondersteuning wordt o.a. gebruik gemaakt van observaties, het verhelderen van de interactiepatronen tussen ouders en kind of het stapsgewijs aanpakken middels praktische oefeningen volgens Acceptance and Commitment Therapie (ACT).

AANGENAAM KENNIS MAKEN

Stel uw vraag direct


Stel direct uw vraag, dan komen wij er zo spoedig mogelijk op terug.

Buy now